آخرین مطالب

مرکز، اخبار سلامت، ET HealthWorld


بیش از 15.77 کرور موجودی، دوزهای واکسن استفاده نشده هنوز با ایالات موجود است: مرکزوزارت بهداشت اتحادیه روز یکشنبه اعلام کرد تا کنون بیش از 116.58 کرور دوز واکسن کووید-19 به ایالت ها و دانشگاه های UT ارائه شده است.

بیش از 15.77 کرور موجودی و دوزهای واکسن استفاده نشده هنوز در ایالت ها و UTهایی که باید تجویز شوند در دسترس است.

این وزارتخانه گفت که حرکت واکسیناسیون از طریق در دسترس بودن واکسن‌های بیشتر، مشاهده پیش‌رفته در دسترس بودن واکسن برای ایالت‌ها و UT برای برنامه‌ریزی بهتر توسط آنها، و ساده‌سازی زنجیره تامین واکسن افزایش یافته است.

به عنوان بخشی از برنامه واکسیناسیون سراسری، دولت هند با ارائه واکسن‌های کووید-19 به صورت رایگان از ایالت‌ها و UT حمایت می‌کند.