[ad_1]

میکروبیوم

اعتبار: CC0 دامنه عمومی

بزرگترین مطالعه تا به امروز ارتباط بین میکروبیوم روده و پاسخ به درمان ایمونوتراپی سرطان برای ملانوم را تایید کرده است.

این مطالعه امروز در منتشر شده است طب طبیعت و توسط کینگز کالج لندن، دپارتمان CIBIO از دانشگاه ترنتو و موسسه اروپایی سرطان شناسی در ایتالیا، دانشگاه گرونینگن در هلند هماهنگ شده و توسط بنیاد Seerave تامین می شود.

دکتر کارلا لی، محقق بالینی در کینگز کالج لندن و اولین نویسنده این مطالعه، گفت: «مطالعات اولیه روی تعداد محدودی از بیماران نشان داده است که میکروبیوم روده، به عنوان یک تنظیم کننده سیستم ایمنی، در پاسخ هر یک از بیماران نقش دارد. بیمار به ایمونوتراپی سرطان و به ویژه در مورد ملانوما می‌پردازد. این مطالعه جدید می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر سرطان‌شناسی و پزشکی به طور کلی داشته باشد.»

میکروبیوم، مجموعه ای از میکروارگانیسم هایی که در روده ها زندگی می کنند، می تواند از طریق تغییرات رژیم غذایی، پروبیوتیک های نسل بعدی و پیوند مدفوع تغییر یابد. این تغییر به نوبه خود باعث تغییر عملکرد میکروبیوم بر روی سیستم ایمنی می شود. درک ویژگی های میکروبیوم می تواند پزشکان را قادر سازد تا قبل از شروع درمان، میکروبیوم بیمار را مطابق با آن تغییر دهند. کمتر از 50 درصد بیماران به ایمونوتراپی ملانوما پاسخ مثبت می دهند، بنابراین یافتن راهبردهایی برای افزایش تعداد پاسخ دهندگان مثبت بسیار مهم است.

این مطالعه بزرگترین گروه بیماران مبتلا به ملانوم و نمونه هایی از میکروبیوم روده آنها را از پنج مرکز بالینی در بریتانیا، هلند و اسپانیا گرد هم آورد. محققان یک مطالعه متاژنومیک در مقیاس بزرگ – تعیین توالی میکروبیوم روده – برای بررسی اینکه آیا ارتباطی بین ترکیب و عملکرد میکروبیوم روده و پاسخ به ایمونوتراپی وجود دارد یا خیر، انجام دادند.

نتایج یک ارتباط پیچیده را تأیید کرد زیرا گونه‌های باکتریایی مختلف را در گروه‌های مختلف بیماران درگیر می‌کند. به نظر می رسد وجود سه نوع باکتری (Bifidobacterium pseudocatenulatum، Roseburia spp. و Akkermansia muciniphila) با پاسخ ایمنی بهتر مرتبط باشد. یک یافته دیگر این بود که خود میکروبیوم به شدت تحت تأثیر عواملی از جمله ساختار بیمار، استفاده از مهارکننده های پمپ پروتون و رژیم غذایی است که باید در مطالعات طولی آینده در نظر گرفته شوند.

پروفسور تیم اسپکتور از کینگز کالج لندن گفت: “این مطالعه نشان می دهد که شانس بقا بر اساس میکروب های سالم بین زیر گروه ها تقریباً دو برابر شده است. هدف نهایی شناسایی ویژگی های خاص میکروبیوم است که مستقیماً بر مزایای بالینی ایمونوتراپی تأثیر می گذارد. از این ویژگی ها در رویکردهای شخصی جدید برای حمایت از ایمونوتراپی سرطان استفاده کنید. اما در عین حال، این مطالعه تأثیر بالقوه رژیم غذایی خوب و سلامت روده را بر شانس بقای بیماران تحت ایمونوتراپی نشان می دهد.

پروفسور نیکولا سگاتا از دانشگاه ترنتو گفت که “مطالعه آنها نشان می دهد که مطالعه میکروبیوم برای بهبود و شخصی سازی درمان های ایمونوتراپی ملانوما مهم است. با این حال، همچنین نشان می دهد که به دلیل تنوع میکروبیوم روده از فرد به فرد حتی مطالعات بزرگتری باید انجام شود تا ویژگی‌های میکروبی روده را درک کنیم که احتمال بیشتری برای پاسخ مثبت به ایمونوتراپی دارند.


برای بیماران سرطانی که تحت ایمونوتراپی هستند، باکتری های مضر روده ممکن است بیشتر از باکتری های مفید اهمیت داشته باشند


اطلاعات بیشتر:
تیم اسپکتور، ارتباط میان همگروهی میکروبیوم روده با پاسخ مهارکننده ایست بازرسی ایمنی در ملانوم پیشرفته، طب طبیعت (2022). DOI: 10.1038/s41591-022-01695-5. www.nature.com/articles/s41591-022-01695-5

ارائه شده توسط کینگز کالج لندن

نقل قول: میکروبیوم سالم روده موفقیت درمان سرطان را بهبود می بخشد (2022، 28 فوریه) در 28 فوریه 2022 از https://medicalxpress.com/news/2022-02-healthy-gut-microbiome-success-cancer.html بازیابی شده است.

این برگه یا سند یا نوشته تحت پوشش قانون کپی رایت است. به غیر از هرگونه معامله منصفانه به منظور مطالعه یا تحقیق خصوصی، هیچ بخشی بدون اجازه کتبی قابل تکثیر نیست. محتوای مذکور فقط به هدف اطلاع رسانی ایجاد شده است.[ad_2]