[ad_1]

بودجه: بخش بهداشت بیهار سومین بیشترین تخصیص را به خود اختصاص داده استپاتنا: دولت ایالتی 16134.39 کرور روپیه برای بخش سلامت در بودجه سالانه 2022-23 مالی اختصاص داده است.

این بودجه 2869.43 کرور روپیه بیشتر از بودجه قبلی است و پس از آموزش و توسعه زیرساخت سومین تخصیص تخمین زده شده است.

تخصیص بودجه برای بخش بهداشت شامل 9,099.23 کرور برای تأسیس و هزینه های تعهد شده و همچنین 7035.16 کرور به عنوان هزینه طرح است.

در میان تخصیص بودجه برای طرح های مختلف همه بخش ها، 3071.74 کرور روپیه برای ماموریت ملی بهداشت روستایی و ماموریت ملی بهداشت و 2081.06 کرور برای منابع انسانی در موسسات بهداشتی و پزشکی اختصاص یافته است. چهار دانشکده و بیمارستان پزشکی به زودی راه اندازی می شود و سه دانشکده و بیمارستان پزشکی نیز در دست ساخت است.

با این حال، کونتال کریشنان، سخنگوی کنگره، گفت که مالیات دهندگان بار بیشتری را متحمل خواهند شد زیرا باید برای افزایش ظرفیت در بخش بهداشت وام گرفته شود.

دولت باید ابتدا روی تقویت زیرساخت‌های موجود تمرکز کند، سپس ابتکارات جدیدی اتخاذ کند. وی افزود: بودجه فضا را برای نشت آسان پول از طریق افزایش ظرفیت فراهم می کند.[ad_2]