آخرین مطالب

بیش از 656 تن زباله زیست پزشکی روزانه در طول کووید تولید می شود: دولتمجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد: در سال 2020 روزانه حدود 656 تن زباله زیست پزشکی در سراسر کشور تولید شده است که از این میزان 590 تن پسماند زیست پزشکی در مراکز مشترک تصفیه پسماندهای زیست پزشکی جمع آوری و تصفیه شده است.