آخرین مطالب

آیا نتایج ثبت شده برای Synlab فروش سینون را تسریع می کند؟


معاملات HBI + بینش / مدل های کسب و کار و استراتژی

دیوید فاربرادر
17 مارس 2022

تقریباً یک سال پس از عرضه اولیه سهام، غول آزمایشگاهی Synlab نتایج قوی در سال مالی 21 را منتشر کرده است که توسط Covid تقویت شده است، اما می‌گوید وابسته به آن نیست. مدیریت می گوید پول نقد اضافی به عنوان سکوی پرشی برای رشد استفاده خواهد شد. آیا ممکن است منجر به این شود که سهامدار عمده سهام خصوصی سینون باقی مانده سهام خود را بفروشد؟