آخرین مطالب

جایگزینی میکروگلیا در موش با استفاده از سلول های میلوئیدی مشتق از گردش خون برای درمان بیماری های عصبی


جایگزینی میکروگلیا در موش با استفاده از سلول های میلوئیدی مشتق از گردش خون برای درمان بیماری های عصبی

یک تیم بین‌المللی از محققان راهی برای جایگزینی تقریباً تمام سلول‌های میکروگلیا در مغز موش با استفاده از سلول‌های میلوئیدی مشتق از گردش خون به عنوان راهی برای درمان بیماری‌های تخریب‌کننده عصبی با استفاده از تکنیکی که نیازی به دستکاری ژنتیکی میزبان یا اهداکننده ندارد، ابداع کرده‌اند. در مقاله خود که در مجله منتشر شده است پزشکی ترجمه علوم، این گروه تکنیک جدید خود و پیشرفت هایی را که در موش ها پس از درمان با روش جدید مشاهده کردند، توصیف می کنند.

یکی از روش‌هایی که پزشکان برای درمان برخی بیماری‌های نورودژنراتیو تلاش می‌کنند، از طریق سلول‌درمانی است. اما چنین رویکردی اغلب به دلیل مشکل در توزیع سلول‌ها پس از پیوند به بیمار، مانع می‌شود. در این تلاش جدید، محققان راهی برای جایگزینی نوعی از سلول های ایمنی معیوب موسوم به میکروگلیا با سلول های جدید یافته اند.

میکروگلیا در مغز وجود دارد – وظیفه آنها حذف سلول های مرده و شناسایی و پاکسازی پروتئین های معیوب است. تحقیقات قبلی نشان داده است که آنها در شکل گیری حافظه نقش دارند و همچنین برخی از انواع بیماری های عصبی را با میکروگلیاهای معیوب مرتبط می دانند. در این تلاش جدید، محققان به دنبال جایگزینی میکروگلیای معیوب در مغز موش با میکروگلیای دیگر موش هایی بودند که معیوب نبودند. رویکرد آنها شامل دادن دارویی به موش‌های آزمایشی بود که میکروگلیا را در مغزشان از بین می‌برد و سپس سلول‌های میلوئیدی مشتق از گردش خون را جایگزین می‌کرد – چنین سلول‌هایی می‌توانند خود را در مغز ترکیب کنند، جایی که سلول‌های میکروگلیا مانند تولید می‌کنند.

آزمایش رویکرد جدید با موش‌هایی که یک بیماری نورودژنراتیو مربوط به میکروگلیای معیوب داشتند (جایی که سطح پروزاپوزین پایین‌تر از حد طبیعی داشتند) نشان داد که این رویکرد مؤثر است. موش هایی که پیوند دریافت کردند، التهاب مغزی کمتری داشتند، عمر طولانی تری داشتند و در مهارت های حرکتی بهبود یافتند.

در مرحله بعد، تیم تحقیقاتی تکنیک خود را با میمون ها امتحان خواهند کرد. آنها همچنین به دنبال راه هایی برای کاهش سمیت این روش هستند و قصد دارند نگاهی دقیق تر به میکروگلیاهای جدید تولید شده در مغز بیندازند تا ببینند آیا می توانند تفاوت بین آنها و میکروگلیاهای معیوب را که جایگزین کرده اند، تشخیص دهند.


کشف سیگنال «مرا بخور» که در هرس سیناپسی و بلوغ نورون‌های جدید در مغز بزرگسالان نقش دارد.


اطلاعات بیشتر:
یوهی شیبویا و همکاران، درمان بیماری ژنتیکی مغز با جایگزینی میکروگلیا در سراسر CNS، پزشکی ترجمه علوم (2022). DOI: 10.1126/scitranslmed.abl9945

© 2022 Science X Network

نقل قول: جایگزینی میکروگلیا در موش‌ها با استفاده از سلول‌های میلوئیدی مشتق از گردش خون برای درمان بیماری‌های تخریب‌کننده عصبی (۲۰۲۲، ۱۸ مارس) در ۱۸ مارس ۲۰۲۲ از https://medicalxpress.com/news/2022-03-microglia-mice-circulation-derived-myeloid- بازیابی شد. cell.html

این برگه یا سند یا نوشته تحت پوشش قانون کپی رایت است. به غیر از هرگونه معامله منصفانه به منظور مطالعه یا تحقیق خصوصی، هیچ بخشی بدون اجازه کتبی قابل تکثیر نیست. محتوای مذکور فقط به هدف اطلاع رسانی ایجاد شده است.