آخرین مطالب

داده های آزمایشی فاز 2،3 اولین واکسن mRNA COVID در هند به DCGI ارسال شدبه گفته منابع، شرکت Gennova Biopharmaceuticals مستقر در پونا، داده‌های آزمایشات فاز دوم و سوم اولین واکسن mRNA کووید هند را در روز جمعه به کنترل کننده کل داروها در هند (DCGI) ارسال کرده است. این شرکت همچنین یک واکسن اختصاصی Omicron ساخته است که از نظر اثربخشی و ایمنی زایی روی انسان آزمایش خواهد شد.