آخرین مطالب

معمای پزشکی: کووید در صورت ابتلا به صدساله نیش را از دست می دهدیکی از معدود حقایق ثابت شده در مورد کووید این است که بیشترین ضربه را به افراد مسن وارد می کند. با این حال، به نظر می‌رسد که صدساله‌ها در مبارزه با همه‌گیری بسیار بهتر از افراد 80 و 90 ساله عمل کرده‌اند و برادران پزشکی را گیج کرده‌اند. از 1.