آخرین مطالب

هند 1270 مورد جدید کووید-19 ثبت کرده است، موارد فعال به 15859 کاهش یافته است.1567 بیمار در 24 ساعت گذشته بهبود یافته اند. در نتیجه، نرخ بهبودی کشورها به 98.75 درصد می رسد.