آخرین مطالب

آمیتاب کانت: بخش مراقبت های بهداشتی هند باید از فرصت های نوظهور در فناوری سلامت استفاده کندصنعت مراقبت های بهداشتی هند از طریق ماموریت سلامت دیجیتال آیوشمن بهارات دارای ستون فقرات دیجیتالی محکمی است.