آخرین مطالب

مطالعه نشان می‌دهد که در سال اول همه‌گیری کووید-19 تعداد بیماران سکته مغزی آلبرتا کمتر، مرگ و میر بیشتر بوددکتر

بر اساس تحقیقات جدید، در سال اول همه‌گیری کووید-19 در آلبرتا، تعداد بیماران سکته مغزی کمتر، اما تعداد بیشتری از مرگ و میر ناشی از سکته مغزی مشاهده شد.