آخرین مطالب

KKR تصمیم گرفت IVI-RMA را خریداری کند


معاملات HBI+Insights / M&A/IPOs

دیوید فاربرادر
31 مارس 2022

منابع متعدد می گویند، متخصص خرید مستقر در ایالات متحده، KKR، به بستن معامله برای خرید شرکت جهانی باروری IVI-RMA مستقر در اسپانیا، که بزرگترین گروه در این بخش از نظر درآمد است، نزدیک است.