آتریس: تمرکز چیست؟


هیچ گروه مراقبت های بهداشتی فهرست شده در اروپا به اندازه Atrys Health رشد نکرده است که اکنون اسپانیا، پرتغال، سوئیس و چهار کشور آمریکای لاتین را در بر می گیرد. اما آیا استراتژی M&A آن انسجامی دارد؟ ما با جوزپ ماریا هاچ، مدیر مالی آتریس صحبت می کنیم.

پست آتریس: تمرکز روی چیست؟ اولین بار در Healthcare Business International ظاهر شد.