آخرین مطالب

از میدان: نجات آهوی مشک مغولی |اعضای جامعه هردر

اعضای جامعه هردر بنیاد حفاظت از پلنگ برفی

پروژه تضمین پایداری و انعطاف پذیری (ENSURE) مناظر سبز در مغولستان، حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت پایدار زمین و جنگل را ادغام می کند و طیف کاملی از مناطق متنوع اکولوژیکی مغولستان، از بیابان های خشک، استپی، جنگل های شمالی و رشته کوه های آلپ را پوشش می دهد. .

این شامل به اشتراک گذاشتن بهترین اقدامات برای حفاظت و مدیریت جانوران در معرض تهدید و نمادین جهانی، مانند گوزن مشک، از جمله واحدهای سیار ضد شکار غیرقانونی مستقر در جامعه، و اجرای مجازات های سخت برای شکار غیرقانونی است.

در اینجا می‌توانید درباره ابتکار ENSURE اطلاعات بیشتری کسب کنید.