آخرین مطالب

ادغام انتفاعی دندانپزشکی در اروپا


معاملات HBI + بینش / اخبار

زبیگنیو چچلینسکی
14 آوریل 2022

این هفته، ما به میزان تجمیع بازار دندانپزشکی انتفاعی در پنج کشور بزرگ اروپایی – فرانسه، آلمان، بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا نگاه می کنیم. این ارقام تصویری از موقعیت بر اساس درآمدهای سال 2020 است که از HBI Intelligence گرفته شده است – و نشان می دهد که چرا علاقه به دندانپزشکی بسیار زیاد است.