آخرین مطالب

WHO EMRO | روز جهانی پرستار 2022: پرستاران: به آنها احترام بگذارید، حمایت کنید و از آنها قدردانی کنید | اخبار


12 مه 2022 – هر ساله در 12 مه، جهان روز جهانی پرستار را به رسمیت شناختن کمک خستگی ناپذیر و ارزشمند پرستاران در مراقبت های بهداشتی و امنیت بهداشت جهانی جشن می گیرد. پرستاران و ماماها بیش از نیمی از نیروی کار بهداشتی در منطقه مدیترانه شرقی WHO را تشکیل می دهند. با این حال، بر اساس گزارش «وضعیت پرستاری جهان در سال 2020: سرمایه گذاری در آموزش، مشاغل و رهبری»، منطقه مدیترانه شرقی 17 درصد از کمبود جهانی 5.9 میلیون پرستار را به خود اختصاص داده است. این منطقه با 15.6 پرستار به ازای هر 10000 نفر جمعیت، از کمتر از 1 تا 81 نفر در هر 10000 جمعیت، دومین کم تراکم پرستار را در میان مناطق WHO دارد.

همه‌گیری COVID-19 اهمیت اطمینان از تعداد کافی نیروی کار بهداشتی را در ایجاد سیستم‌های بهداشتی تاب‌آور نشان داده است. ما باید کمبود نیروی کار بهداشتی، به ویژه در پرستاران و ماماها را در منطقه خود برطرف کنیم تا با چالش ها مقابله کنیم.

با پیشروی ما به سوی پوشش همگانی سلامت (UHC) و سایر اهداف توسعه پایدار (SDGs)، از جمله اهداف مربوط به آموزش، جنسیت و رشد اقتصادی، در چارچوب سلامت جهانی که به سرعت در حال تغییر است، سرمایه گذاری به موقع و ضروری است. نیروی کار پرستاری.» دکتر احمد المندهری، مدیر منطقه‌ای مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت مجدداً تاکید کرد که ما باید برای تامین سلامت جهانی به حقوق و رفاه پرستاران احترام بگذاریم.

WHO تخمین زده است که برای دستیابی جهان به UHC تا سال 2030 به 9 میلیون پرستار و ماما دیگر نیاز است. در منطقه مدیترانه شرقی، علیرغم تعهد سیاسی در سطح بالا و تلاش‌های مستمر برای تقویت پرستاری، پیشرفت کند بوده است. در سال 2019، کمیته منطقه ای فراخوانی برای اقدام برای تسریع اقدامات برای تقویت پرستاری و مامایی پذیرفت. با این حال، از زمانی که پیشرفت هایی حاصل شده است، کشورها هنوز به پرستاران واجد شرایط و با صلاحیت بیشتری نیاز دارند تا به طور موثر به چالش های فزاینده سلامت رسیدگی کنند.

کشورها باید سرمایه گذاری بر روی پرستاران را بر اساس اقدامات قابل اندازه گیری، شفاف و واقع بینانه در اولویت قرار دهند تا نیروی کار پرستاری بسیار ماهر و انعطاف پذیر ایجاد کنند که بتواند به شرایط و نیازهای متغیر جمعیت پاسخ دهد و سلامتی را برای همه تضمین کند.

پرستاران ما با چالش‌های زیادی روبرو هستند، از جمله کار در شرایط بسیار دشوار با نگرانی‌های امنیتی، زیرا بسیاری از کشورها در منطقه ما بحران‌های طولانی را تجربه می‌کنند. ما باید نوآورانه فکر کنیم و اقدامات مشخصی را برای مقابله با این چالش ها پیشنهاد کنیم.»

در روز جهانی پرستار، ضمن قدردانی از کار پرستاران در منطقه ما و فراتر از آن، WHO و شرکا از همه رهبران جهان می‌خواهند تا برای پیشبرد پوشش همگانی سلامت و امنیت سلامت روی پرستاران سرمایه‌گذاری کنند. پرستاران شایسته همبستگی، حمایت و شناسایی ما هستند.

منبع

گزارش وضعیت پرستاری جهان در سال 2020

گزارش وضعیت مامایی جهان در سال 2021