آخرین مطالب

بهداشت نیوز، ، هند باید مدل خود را از اکوسیستم بهداشتی مقرون به صرفه و با کیفیت طراحی کند.


هند باید مدل خود را از اکوسیستم بهداشتی مقرون به صرفه و با کیفیت طراحی کند.مانسوخ منداویا، وزیر بهداشت اتحادیه، روز پنجشنبه گفت: دهلی نو، بهترین شیوه ها در سراسر جهان قابل مطالعه است، اما هند باید بر طراحی مدل خود برای ایجاد یک اکوسیستم مراقبت بهداشتی مقرون به صرفه و با کیفیت بالا تمرکز کند.

وی در میزگردی با بیمارستان های شرکتی برتر در اینجا، بر لزوم تقویت رویکرد بیمارستان ها برای ارائه مشترک خدمات بهداشتی با کیفیت بالا به جمعیت مستحق کشور تاکید کرد.

وی همچنین تاکید کرد: چالش‌های مختلف بیمارستان‌ها با تلاش جمعی دولت و ذینفعان قابل حل است.

مندویه ضمن تاکید بر مشارکت بیمارستان ها در اجرای موفقیت آمیز هر طرح بهداشت عمومی، گفت: ما باید سلامتی را در دسترس، مقرون به صرفه و بیمار پسند کنیم.

وی همچنین بر لزوم تقویت رویکرد بیمارستان ها برای ارائه مشترک خدمات مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا تاکید کرد و از حمایت کامل صنعت در تحقق چشم انداز نخست وزیر در مورد پوشش همگانی سلامت اطمینان داد.

راجش بوشان، دبیر بهداشت اتحادیه، که در این رویداد نیز حضور داشت، گفت: “در طول مرحله انتقال، موانع مختلفی ممکن است رخ دهد که باید در طول سفر برطرف شوند. برای دستیابی به همان، بازخورد منظم از همه ذینفعان بسیار مهم است. اولویت اصلی دولت تثبیت نظام است.»