آخرین مطالب

کارشناس می‌گوید: «کووید-۱۹ فرودگاه اکنون برای توجیه سخت‌تر استکارشناس می‌گوید: «کووید-۱۹ فرودگاه اکنون برای توجیه سخت‌تر است

دکتر سمیر گوپتا، متخصص تنفس، می‌گوید: آزمایش تصادفی کووید-19 برای مسافران خطوط هوایی، شاید در خارج از فرودگاه، هنوز ایده خوبی است، اما بررسی وضعیت واکسن در حال حاضر یک اقدام کمتر مؤثر برای سلامت عمومی است.