آخرین مطالب

اکتساب حیاتی نشان دهنده تغییر به سمت زیبایی شناسی است


معاملات HBI+Insights / M&A/IPOs

دیوید فاربرادر
20 مه 2022

شبکه دندانپزشکی اسپانیایی/ایتالیایی VitalDent آخرین خرید خود را با 73 کلینیک که قبلاً متعلق به Smysecret بود، ترکیب کرده است. این خرید نشان دهنده یک حرکت عمدی به سمت زیبایی شناسی با هدف قرار دادن گروه سنی 18 تا 35 سال است و به طور قابل توجهی به تجارت رو به رشد آن می افزاید.