آخرین مطالب

شیوع آبله میمون: در آستانه یک بیماری همه گیر دیگر؟طبق اعلام WHO تا 21 می، 92 مورد تایید شده و 28 مورد مشکوک به آبله میمون گزارش شده است. آنچه نگران کننده تر است این است که در این موارد سابقه سفر به کشورهای بومی وجود ندارد. هیچ موردی در هند گزارش نشده است، اما با شناسایی موارد جدید از کشورهای مختلف، احتمال وقوع این بیماری در هند را نمی توان رد کرد. آبله میمون در کودکان شایع تر است.