آخرین مطالب

WHO می‌گوید شیوع بیماری‌ها سریع‌تر می‌شوند و بیشتر گسترش می‌یابندWHO می‌گوید شیوع بیماری‌ها سریع‌تر می‌شوند و بیشتر گسترش می‌یابند

مایک رایان، مدیر اجرایی سازمان جهانی بهداشت می‌گوید: «فشار اکولوژیکی» باعث افزایش بیماری‌های بومی و نه فقط آبله میمون‌ها می‌شود.