آخرین مطالب

بهداشت نیوز، ویتنام اولین واکسن تب خوکی آفریقایی را برای استفاده تجاری تولید می کند.


ویتنام هانوی – ویتنام روز چهارشنبه اعلام کرد که با موفقیت واکسنی برای تزریق به خوک‌ها برای مبارزه با تب خوک‌های آفریقایی ایجاد کرده است، با هدف تبدیل شدن به اولین کشوری که به صورت تجاری آن را تولید و صادر می‌کند.

تب آفریقایی خوکی، یکی از ویرانگرترین بیماری های دام، برای اولین بار در فوریه 2019 در ویتنام شناسایی شد و این کشور را مجبور کرد که حدود 20 درصد از گله گراز خود را در سال گذشته معدوم کند.

منشا آن در آفریقا پیش از انتشار به اروپا و آسیا بود و صدها میلیون خوک را در سراسر جهان کشته است. تب خوکی آفریقایی برای انسان بی ضرر است.

معاون وزیر کشاورزی Phung Duc Tien در بیانیه ای گفت: “این نقطه عطفی در صنعت دامپزشکی است.”

“با مصونیت شش ماهه، این واکسن سپری برای صنعت پرورش خوک و تولید خوک در سطح جهان خواهد بود.”

این واکسن از نوامبر 2019 با مشارکت متخصصان ایالات متحده با پنج آزمایش بالینی در حال توسعه است.

تین گفت که ایمنی و کارایی آن توسط سرویس تحقیقات کشاورزی زیر نظر وزارت کشاورزی ایالات متحده تایید شده است.

تین افزود: “این موفقیت انتظارات زیادی را باز می کند و فضای صادرات واکسن تب خوکی آفریقایی تولید شده در ویتنام بسیار زیاد است.”

او چارچوب زمانی برای زمان صادرات واکسن یا برآورد ظرفیت تولید ویتنام ارائه نکرد.

اگرچه شیوع تب خوکی در ویتنام فروکش کرده است و به کشاورزان اجازه می دهد گله های گراز را بازسازی کنند، این ویروس همچنان به مزارع در برخی کشورها آسیب می زند.