آخرین مطالب

توصیه های پزشک برای جلوگیری از آبله میمون در سفرتوصیه های پزشک برای جلوگیری از آبله میمون در سفر

دکتر سمیر گوپتا، متخصص تنفس، می گوید: شستن دست ها و استفاده از ماسک، اقدامات احتیاطی خوبی برای مسافرانی است که سعی می کنند از آبله میمون جلوگیری کنند.