آخرین مطالب

اسپانیا “بیش از حد متکی” به سود است که نمی تواند از دوشاخه خارج شود


معاملات HBI + بینش / اصلاحات مراقبت های بهداشتی

دیوید فاربرادر
24 ژوئن 2022

دولت اسپانیا پیش نویس لایحه ای را برای تقویت سیستم NHS خود و کنار گذاشتن آن از بخش خصوصی ارائه کرده است. یک منبع خوب در HBI 2022 به ما می‌گوید که سود برای سیستم NHS اسپانیا آنقدر ریشه‌دار و حیاتی است که تلاش برای حذف آن‌ها بسیار فاجعه‌بار است، به این معنی که حذف عمده آن بسیار بعید است. این لایحه هنوز باید قبل از تبدیل شدن به قانون در مجلس تصویب شود.