آخرین مطالب

مدیر عامل شرکت Adar Poonawalla می گوید SII در حال انجام تحقیقات برای یافتن واکسن آبله میمون استICMR در 27 ژوئیه از ابراز علاقه (EOI) دعوت کرد و پیشنهاد داد که سویه ویروس را به تولید کنندگان واکسن هندی، شرکت های داروسازی و تشخیص آزمایشگاهی (IVD) علاقه مند برای توسعه واکسن و کیت های تشخیصی بومی تحویل دهند. در همین حال، یک گروه ویژه برای مقابله با آبله میمون تشکیل شده است تا از نزدیک وضعیت در حال ظهور در کشور را رصد کند و در مورد ابتکارات واکنش تصمیم گیری کند.