آخرین مطالب

موارد آبله میمون انتاریو به 423 افزایش یافته است: بهداشت عمومی انتاریو


بهداشت عمومی انتاریو می گوید تا روز سه شنبه 423 مورد تایید شده آبله میمون در این استان وجود داشته است که از 367 مورد در روز پنجشنبه افزایش یافته است.

آخرین گزارش آژانس می گوید که بیشتر موارد – نزدیک به 78 درصد – در تورنتو گزارش شده است.

تقریباً همه افراد مبتلا مرد هستند و تنها دو مورد در بیماران زن گزارش شده است. بهداشت عمومی انتاریو می گوید میانگین سنی موارد تایید شده زیر 36 سال است.

این گزارش می گوید 11 نفر به دلیل این بیماری در بیمارستان بستری شده اند و دو نفر در مراقبت های ویژه هستند.

همچنین می گوید 10 مورد احتمالی وجود دارد که 9 مورد آن در مردان است.