آخرین مطالب

EPA Phát Động Các Nỗ Lực Tham Gia Của Cộng Đồng về Thông Tin Rủi Ro do Ethylene Oxide Mới


واشنگتن (Ngày 3 Tháng Tám، 2022) – hôm nay ، cơ quan bảo vệ môi trường hoa kỳ (epa) đà công bố kế hoạch tham gia và thông báo cho cộng ồng ، tiểu bang ، bộ lạc ، vùng lÃnh thổ cuc bêc bêc bêc bêc bêc bêc bê c quanc bênc bênc bênc bênc bê quan c quanc bênhن bênh thổ thổ thnh thổ thnhن bênh thổ thổ thổ thnhن bênh thổ thổ thổ thnhن bêc rủi ro do khí thải اتیلن اکساید (EtO) từ các thiết bị khử trùng thương mại gây ra, cũng như nỗ lực cịhết bị khử trùng thương mại gây ra, cũng như nỗ lực cịhết. EPA đang công bố thông tin mới về các cơ sở cụ thể nơi mức độ rủi ro trong đời là cao nhất cho những người sống gần đó và đang khuyến khích các cộng đồng bị ảnh hưởng tham gia vào một loạt các hoạt động cộng đồng để tìm hiểu thêm.cuối năm nay ، epa dự kiến ​​sẽ ề xuất một quy ịnh ônh về ô nhiễm không kha ểo vệ sức khỏe cộng ồng bằng bằng cách giải quyếi quyếi quyếi quyếi quyếi quyếi quyết

Phân tích của EPA chỉ ra rằng không khí gần các cơ sở không vượt quá các mốc chuẩn sức khỏe ngắn hạn. Tuy nhiên, mối quan tâm là cả đời tiếp xúc với khí thải EtO có thể dẫn đến các tác động lâu dài đến sức khỏe nếu một số cơ sở này tiếp tục phát thải ở mức hiện tại. EPA đang làm việc với các cơ sở này để thực hiện các bước thích hợp nhằm giảm lượng khíth.

“Hôm nay ، epa đang hành ộng ểm ảm bảo cộng ồng ược cung cấp thông tham gia vào các nỗ lực của kủa của kủa của của của của nhằm giải kht kht kht kht kht kht kht kht kht kht kht kht cht chth sức khỏe nếu phơi nhiễm lâu dài،» Quản trị viên EPA Michael S. Regan cho biết. “dưới sự giám sát của tôi ، epa sẽ làm tất cả những gì có thể ể chia sẻ thông thông tin quan trọng nguy cơ ba cho u nhign u những những những người cần và àa đ àt khỏi ô nhiễm.”

EPA đang thực hiện một phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn để thu hút công chúng Mỹ về vấn đỹ. điều này bao gồm tài liệu web chi tiết với thông thông tin về rủi ro ch ch cho các cộng ồng có nguy cao cao hội thảo trêi trêi kai kai kai toàta thnt thn thn thn thtn thn thn thn thn thn quốc quốc diễn quốc diễn quốc diễn u ngà ngà ngà ngà ngà ngà ngta Đông. EPA sẽ theo sát hoạt động tiếp cận cấp quốc gia này với các cam kết cụ thể của cộng đồận cấp quốc gia này với các cam kết cụ thể của cộng đồg cộng đồng cấc bầut.

Đăng ký hội thảo trên web công khai toàn quốc và tìm hiểu thêm về các cuộc họp cộng đồng sắp tới.

EPA đang tiếp tục tiếp cận với nhiều thông tin hơn về EtO và hoàn thiện hiểu biết khoa học của mình. Sau đó vào năm 2022, EPA sẽ công bố thông tin bổ sung, cấp quốc gia về những rủi ro mà EtO tạo ra cho những người làm việc trong các cơ sở của EtO, cũng như những người cận kề chúng trong phần lớn thời gian .

Tiệt trùng y tế là một chức năng quan trọng đảm bảo cung cấp sự an toàn cho các thiết bị y tế mànhnện. EPA cam kết giải quyết các lo ngại về ô nhiễm liên quan đến EtO một cách toàn diện nhằm đảm bảo các cơ sở có thể hoạt động an toàn trong cộng đồng trong khi cung cấp các vật tư y tế đã được khử trùng.

Kể từ năm 2018، EPA đã làm việc với các đối tác liên bang, cộng đồng, tiểu bang, Bộ lạc và các bênới các đối tác liên bang, cộng đồng, tiểu bang, Bộ lạc và các bênới rúc. Gần đây، EPA đã thu thập thông tin ủng hộ quy định của Đạo Luật Không Khí Sạch để kiưểm soát tátOng. EPA đã sử dụng thông tin cập nhật về phát thải EtO từ các thiết bị tiệt trùng thương mại để ước tính nguy cơ gia tăng ung thư liên quan đến EtO phát ra từ gần 100 thiết bị tiệt trùng thương mại. Cơ quan đã phát hiện ra nguy cơ gia tăng ở mức hoặc hơn 100 trên một triệu ở các khu dân cư tại 23 máy tiệt. Tiếp xúc lâu dài với EtO nồng độ cao có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư suốt đời.

cơ quan đang chia sẻ thông tin rủi ro này ể các cộng ồng sống sống gần các thiết bị tiệt tring thương mại ro cao nhất và các thành chnh chúnh chúnh chúnh chnh chnh chnh các tha chnh chnh các thành chúnh chú quc thà các khí thải và rủi ro sức khỏe từ EtO và có thể đưa ra quyết định sáng suốt. epa dự kiến ​​sẽ ề ề xuất một quy ịnh về ô nhiễm không khí vào cuối nay nay ểo vệ sức khỏe cộng bằng cách giiti tho thaht thảng thảng phát lượng phoht lượng phoht lượng phoht lượng phoht lượng phoht lượng Quy định này sẽ dựa trên khoa học tốt nhất hiện có và các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí đhọn ồng thời ، epa sẽ raa ra các giới hạn ề ề xuất về cách eto có thể ược sử dụng trong cơ sở tiệt trie mụi mụi kah kah kah kah kah kah kah kah kah kah kah kah kah kah kah kah kah nh kah kah kah kah kah kah kah kah kah đi làm hoặc đi học gần cơ sở. cơ quan đang làm việc với chính quyều tiểu bang và ịa phương ، vùng lÃnh thổ ، bộ lạc ، cơ sở và các ốa kác ểa ể ịnh th .nh ngnh ngnh ngc ngc ngc ngc ngc

Để xem danh sách các máy tiệt trùng có nguy cơ cao

Ngoài các hoạt động tiếp cận cộng đồng được công bố ngày hôm nay, EPA tiếp tục thực hiện các hành động quan trọng để giải quyết vẁtruhOnt Những hành động này bao gồm:

Giới thiệu về Ethylene oxide
اکسید اتیلن، một loại khí không màu ược sử dụng ể khử trùng các thiết bị không thể khử trretng bằng hơi nước hoặc bức xạ ، chẳng hạn như một số thiết bị y tế và nha khoa. theo cục quản lý thực phẩm và dược phẩm ، eto hiện ược sử dụng ể xử khoảng 50 ٪ thiết bị y tế tế trùng ، khoảng 20 tỷ thiết bị y tế hàng năm. EtO là phương pháp tiệt trùng an toàn và hiệu quả duy nhất hiện nay cho một số thiết bị. Tuy nhiên، EPA đang làm việc để giảm lượng phát thải EtO و FDA đang tìm cách xác định các giải pháp thaythO.

EtO cũng được sản xuất với khối lượng lớn tại một số cơ sở sản xuất hóa chất. ở hoa kỳ ، nó chủ yếu ược sử dụng ể sản xuất các hóa chất khác ược sử dụng ể sản xuất nhiều loại sản phẩm ، bao gồm chất chốt chốt chốt chốt chốt chốt chốt chốt chốt chống EtO cũng được sử dụng để khử trùng một số sản phẩm thực phẩm và gia vị.

Để cập nhật các hoạt động và hành động mới nhất liên quan đến EtO, vui lòng truy cập وب ترنگ của chúng tôi.