آخرین مطالب

مطالعه، اخبار سلامت،


واکسیناسیون حلقه ای ممکن است در برابر آبله میمون موثر نباشد: مطالعه

دهلی نو: حتی در حالی که کارشناسان بهداشت از سراسر جهان بر لزوم اجرای واکسیناسیون حلقه ای در میان افراد در معرض خطر ابتلا به آبله میمون تاکید کرده اند، یک مطالعه جدید که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است، ادعا کرده است که این استراتژی ممکن است کاملاً مؤثر نباشد. در مهار شیوع فعلی

واکسیناسیون حلقه ای، که با موفقیت برای جلوگیری از شیوع آبله و ابولا مورد استفاده قرار گرفته است، به معنای واکسینه کردن “حلقه” افراد در اطراف آلوده به جای واکسینه کردن کل جمعیت است، در حالت ایده آل در عرض چهار روز پس از قرار گرفتن در معرض.

این مطالعه به رهبری تیمی، از جمله از دانشگاه پاریس سیت در فرانسه، نشان داد که واکسیناسیون حلقه ای ممکن است به طور کامل در برابر عفونت ها محافظت نکند.

این یافته ها بر اساس واکسن نسل سوم آبله است که در فرانسه برای افرادی که تماس پرخطر با یک بیمار آبله میمون تایید شده با PCR توصیه شده است، توصیه شده است.

هدف این مطالعه توصیف نتایج تماس‌های پرخطر دریافت کننده واکسن نسل سوم آبله به عنوان واکسیناسیون حلقه‌ای زودرس پس از مواجهه (EPRV) به ویژه تحمل و عفونت‌های بالقوه پیشرفت پس از اولین دوز بود.

این تیم تجزیه و تحلیل مشاهده ای را از تمام افراد متوالی که با واکسن آبله IMVANEX پس از تماس پرخطر واکسینه شده بودند، انجام داد.

این به عنوان تماس نزدیک پوست به پوست یا مخاط و/یا تماس غیرمستقیم با منسوجات یا سطح و/یا قرار گرفتن در معرض قطرات تعریف شده توسط یک تماس کمتر از 2 متر در طول حداقل 3 ساعت با یک بیمار آبله میمون تایید شده با PCR تعریف شد.

بین 27 می و 13 ژوئیه، 276 نفر یک دوز IMVANEX را با تاخیر متوسط ​​11 روز پس از قرار گرفتن در معرض یک بیمار تایید شده آبله میمون دریافت کردند.

نحوه قرار گرفتن در معرض قطرات برای 240 بیمار (91 درصد)، تماس غیر مستقیم برای 189 (71 درصد) و آمیزش جنسی محافظت نشده برای 146 (54 درصد) بود.

اکثر بیماران مرد (91 درصد) و مردانی بودند که با مردان (88 درصد) رابطه جنسی داشتند.

واکسن به خوبی بدون عارضه جانبی شدید تحمل شد.

از بین 276 فرد واکسینه شده، 12 نفر (4 درصد) دارای یک عفونت اولیه آبله میمون بدون عفونت شدید بودند.

از هر 12 بیمار، 10 بیمار در پنج روز پس از واکسیناسیون دچار عفونت آبله میمون شدند و دو نفر در روزهای 22 و 25 یک عفونت پیشرفت داشتند.

محققان در مقاله ای که در فضای مجازی منتشر شده است، نوشتند: «EPRV با واکسن نسل سوم آبله در برابر آبله میمون به خوبی قابل تحمل و مؤثر بود، اما به طور کامل از عفونت های جدید جلوگیری نکرد.