آخرین مطالب

Veonet در اسپانیا خرید می کند، به دنبال توسعه در خارج از کشور است


معاملات HBI+Insights / M&A/IPOs

دیوید فاربرادر
9 سپتامبر 2022

HBI به طور انحصاری می شنود که پلت فرم بزرگ چشم پزشکی Veonet در آلمان در حال خرید در اسپانیا است و توجه خود را به طور کلی به فرصت های خارج از بازار داخلی خود معطوف کرده است.