آخرین مطالب

La EPA toma medidas de cummplimiento contra dos compañías de Nueva Jersey برای نارسایی های مربوط به آئروسل آفت کش های آفتی


نووا یورک La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) anunció hoy acuerdos con dos compañías de Nueva Jersey برای نقض روابط فدرال لاس توزیع و توزیع y venta de zoono, micro به منظور ضد عفونی کردن یا بهداشتی کردن، از جمله ضد ویروس که باعث کووید-19 می شود. Los dos acuerdos exigen que las partes paguen sanciones civiles significativas y reflejen las medidas tomadas or cada una de las partes para cumplir con la Ley Federal de Fungicidas Insecticidas y Rodenticidas (FIFRA). Zoono USA با قیمت 205,000 دلار و Zoono Holdings 120,000 دلار.

“Con acuerdos como estos, la EPA se asegura de que los consumidores puedan confiar de manera segura en las afirmaciones hechas hechas acerca de los pesticidas registrados por la EPA, a la vez que Alienta a las entidades reguladasque acumleytice la salud pública» señaló la Administradora Regional de la EPA, Lisa F. García. “También estamos comprometidos a proteger contra las Empresas que se aprovechan del hecho de que el virus covid-19 continúa representando un riesgo، تضمینی برای حفظ مخفیانه دل مصرف کننده و حفظ سلامتی در شخصیت ها”.

Los aerosoles Zoono Microbe Shield می‌تواند در سایت‌های مختلف وب، شامل سایت Zoono.com، Zoono.com و آمازون باشد. La Valuación Realada por la EPA del etiquetado del producto reveló que cada una de las compañías había vendo el producto con declaraciones de salud pública que que diferían sustancialmente de las declaraciones presentadas en relación con su su registro en relación a pafirmauss la con declaraciones de salud pública. Cual es ilegal según FIFRA. Numerosas compras en línea fueron realizadas por consumidores individuales e institutes, como centros comunitarios, ubicados en áreas con posibles preocupaciones de justicia ambiental.

Estas infracciones plantean preocupaciones specificmente graves ya que el etiquetado de Zoono Microbe Shield، خصوصیات عمومی در الینیا، parecía haberse desviado des las afirmaciones permitidas durante la pandema, lo que aumenta la probabilidadomicrobe . falsas expectativas de que podría usarse como desinfectante or higienizador for prevenir SARS-CoV-2, el virus causante de COVID-19, así como otros gérmenes, virus y patógenos. Las Afirmaciones Permitidas para Zoono Microbe Shield como parte de su registro efectividad contra las bacterias que causan olores, las bacterias que causan manchas y decoloración, los hongos y las algas como agent estático. Significativamente, los usos aprobados permitidos en el etiquetado de Zoono Microbe Shield که شامل ضد عفونی کننده و بهداشت عمومی نمی شود.

برای اطلاعات بیشتر FIFRA، بازدید کنید: https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-federal-insecticide-fungicide-and-rodenticide-act.

Siga a la Región 2 de la EPA en توییتر y nuestra página de را ببینید فیس بوک.

22-71SP