آخرین مطالب

مصاحبه: جولین سامسون مدیر عامل گروه Maisons de Famille


معاملات HBI + بینش / مصاحبه

نیل بهرمن
23 سپتامبر 2022

جولین سامسون، که اخیراً مدیر عامل گروه خانه های مراقبت اروپایی Groupe Maisons de Famille شده است، ایده های خلاقانه ای در مورد نحوه مدیریت کسب و کار دارد. در مواجهه با انتقادات و نگرانی های گسترده صنعت در پی تیترهای سخت در مورد رقبای Orpea و Korian، او همچنان معتقد است که صنعت می تواند راه هایی برای مقابله با همه گیری مداوم، بحران انرژی و رکود تورمی پیدا کند.