آخرین مطالب

گروه جدید دندانپزشکی اسپانیایی تحت رهبری Vitaldent به دنبال توسعه در خارج از کشور است


معاملات HBI + بینش / اخبار

دیوید فاربرادر
23 سپتامبر 2022

بازیگر اصلی جدیدی در صحنه دندانپزشکی اسپانیا وجود دارد – حداقل با نام – و به نظر می رسد رتبه اول را از نظر درآمد کسب کند. به گفته خاویر مارتین، مدیر عامل هلدینگ جدید و مدیر عامل سابق ویتالدنت، Vitaldent با سه بازیکن دیگر ترکیب می‌شود و به عنوان Donte Group تغییر نام می‌دهد.