آخرین مطالب

راه‌اندازی بین‌المللی سلامت از راه دور اسپانیایی «ربات سلامت».


معاملات HBI + بینش / بین المللی سازی

مارتین دی بنیتو گلنر
7 اکتبر 2022

استارت آپ سلامت دیجیتال اسپانیایی Homedoctor به دنبال راه اندازی بین المللی است. طبق گزارش‌ها، این شرکت به دنبال یک سرمایه‌گذار سهام برای توسعه سوخت با کمک شرکت خدمات حرفه‌ای KPMG است.