آخرین مطالب

مطالعه فاضلاب نشان می دهد که COVID-19 در برخی از ساسک ها رو به کاهش است. شهرها


یک مطالعه مداوم در مورد سطوح COVID-19 در فاضلاب که توسط دانشگاه ساسکاچوان انجام شده است نشان می دهد که در برخی از شهرهایی که در حال ردیابی است، آثار کمتری از ویروس وجود دارد.

دانشگاه ساسکاچوان و برنامه Global Water Futures از تابستان 2020 نمونه های فاضلاب ساسکاتون، پرنس آلبرت و شمال بتلفورد را بررسی کرده اند.

هدف آنها ردیابی گسترش COVID-19 در جامعه از طریق فاضلاب است، که نتایج آنها معمولاً افزایش یا کاهش را حدود یک هفته قبل از تغییرات در موارد نشان می دهد.

Femi Oloye، مدیر پروژه تحقیقاتی، گفت که گزارش این هفته روند نزولی را نشان می دهد.

وی گفت: در برخی از شهرها می توان گفت که در حال نزول هستیم اما به آن حدی نرسیده ایم که بگوییم از آن گذشته ایم.

هنوز تمام نشده است، اما اوضاع در حال بهتر شدن نسبت به قبل است.»

سطح ویروسی ساسکاتون در آخرین گزارش هفتگی محققان نسبت به هفته گذشته اساساً بدون تغییر باقی مانده است.

بار ویروسی شاهزاده آلبرت بیش از نصف (61 درصد) کاهش یافت و بار ویروسی مطلق کمتر از میانگین 10 هفته ای است.

بار ویروسی North Battleford نسبت به گزارش هفته قبل حدود 12 درصد کاهش یافته است.

هر دو بار ویروسی North Battleford و Saskatoon بیشتر از میانگین 10 هفته ای هستند.

Oloye گفت که اکثر ویروس های شناسایی شده در این سه شهر، نوع فرعی Omicron BA.5 است.