آخرین مطالب

EPA ra mắt bản cập nhật cho Công cụ lập bản đồ công lý môi trường EJScreen


واشنگتن (11 تا 10 نیمه 2022) – cơ quan bảo vệ môi trường hoa kỳ (epa) đà cập nhật và bổ sung các khả năng mới cho ejscreen ، công cụ sàng lọc lập bản ồ cô công lý m công (ej) EJScreen kết hợp thông tin kinh tế xã hội và môi trường để xác định các khu vực bị ô nhiễm quá tải. ejscreen 2.1 bao gồm việc bổ sung dữ liệu mới về các vùng lÃnh thổ của hoa kỳ ، bản ồ ngưỡng cung cấp triển vọng tích lũy và các chác chỉ chỉ thin th thin th th th th th th th th th th thing chong cug chong crung cuge cin

Marianne Engelman-Lado، Quyền Phó Trợ lý Quản trị viên Văn phòng Công Lý Môi trường و Quyền dân sự bên ngoài cho biết: “ejscreen của epa hỗ trợ công việc của cơ quan nhằm thực hiện công lý môi trường và trang bị cho các cộng ồng ồng ka ka quá tải những cụ phùng cu và môi trường. “việc bổ sung dữ liệu bao gồm các lÃnh thổ của hoa kỳ và bản ồ ngưỡng mớa của chúng tôi sẽ nâng cao đáng kể việc sử dụng ejng ejsscreen khỉ chỉ

ể đ đáp lại phản hồi của cộng ồng nhằm mở rộng phạm vi tiếp cậa của công cụ ، ejscreen 2.1 hiện bao gồm dữ lia jaina jina jinain Quần đảo Bắc Mariana. Mặc dù EPA không có bộ dữ liệu đầy đủ cho các lãnh thổ có sẵn cho năm mươi tiểu bang, nhưng việc đưa tất cả dữ liệu hiện có sẵn cho các lãnh thổ này là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy việc đưa tất cả các cộng đồng ở Hoa Kỳ vào công cụ.

EPA cũng đã tạo ra một tập hợp các “chỉ số bổ sung” như một phương pháp bổ sung để làm nổi bật các nhóm dân cư dễ bị tổn thương có thể bị ảnh hưởng không tương xứng bởi ô nhiễm. Các chỉ số bổ Sung sử dụụng phương pháp và tính toán tương tự như Chỉ số EJ nhưng kết hứmhhợhp ch. năm chỉ số kinh tế xà hội ược xem xét là phần thu nhập thấp ، phần trăm nói tiếng anh hạn chế ، phần trăm vấn thấn thấn thp thptnh thp thệ thệ thấc thấc ، phầc thầc ، phầc ، phầc ، phầc ، phầc ، phầc ، phầc ، phầc ، phầc ، phầc ، phầc ، Trong khi EPA sẽ tiếp tục chủ yếu dựa vào các chỉ số EJ, sử dụng trung bình phần trăm thu nhập thấp và phần trăm người da màu, các chỉ số bổ sung có thể cung cấp một góc nhìn bổ sung về khả năng dễ bị tổn thương của cộng đồng và có thể phù hợp hơn để sử dụng trong một số trượờng háhhợt

Ngoài ra، EPA đã bao gồm bản đồ ngưỡng khi phát hành EJScreen 2.1. bản ồ ngưỡng cho phép người dùng ejscreen xem qua tất cả mười hai chi chỉ mục cùng một lúc ، cung cấp triển n n nhai về các nhóm dân cưn cưn cư dễ dễ tổn thươn bản ồ ngưỡng có sẵn cho cả chỉ số ej và chỉ số bổ sung và có sẵn ể so sánh ở cấp quốc gia và tiểu bang ، cung cấp cho người dùng khah khả năng xem xem xem xm xem xm xem xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm xm chỉng kh kh khng kh d dùng khah kh khng kh khng kh khng kh khng vực có thể cần xem xét، phân tích thêm hoặc tiếp cận cộng đồng. EJScreen 2.1 cũng cung cấp dữ liệu Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ (ACS) 2016 – 2020 mới nhất và các lớp mới.

Những cải tiến này kết hợp với nhau sẽ cho phép người dùng EJScreen xác định tốt hơn các nhóm dân cư dễ bị ảnh hưởng đang đối mặt với gánh nặng ô nhiễm cao hơn và làm cho công cụ trở nên minh bạch và dễ dự đoán hơn . Để hỗ trợ người dùng với EJScreen 2.1، EPA sẽ cung cấp các khóa đào tạo và cơ hội tham gia vài dáiớ

Đọc thêm thông tin về các khóa đào tạo sắp tới hoặc các cơ hội tham gia.(Bằng tiếng Anh)

Đọc thêm thông tin về EJScreen 2.1.(Bằng tiếng Anh)

Đọc thêm thông tin về công lý môi trường.(Bằng tiếng Anh)