آخرین مطالب

کارشناسان: ماموگرافی کمتر در طول همه گیری به معنای نگرانی در مورد سرطان های تشخیص داده نشده است


  • 4 روز پیش
  • اخبار
  • مدت زمان 2:03

انجمن پزشکی انتاریو می گوید که تقریباً 400000 ماموگرافی کمتر در این استان در طول همه گیری همه گیر انجام شده است که منجر به کشف سرطان های پیشرفته سینه و نگرانی در مورد سرطان های تشخیص داده نشده شده است.