خبرنگاران در مورد اسپاهای بهداشتی معدن رادون، ثبت نام آزاد، و تقلب در سلامت پیگیر هستند


از علاقه شما به حمایت از Kaiser (KHN)، اتاق خبر پیشرو غیرانتفاعی کشور که بر سلامت و سیاست سلامت متمرکز است، متشکریم. ما روزنامه نگاری خود را به صورت رایگان و بدون تبلیغات از طریق شرکای رسانه ای در هر اندازه و در جوامع بزرگ و کوچک توزیع می کنیم. ما از همه اشکال مشارکت خوانندگان و شنوندگان خود قدردانی می کنیم و از حمایت شما استقبال می کنیم.

KHN یک برنامه مستقل از سرمقاله KFF (بنیاد خانواده قیصر) است. می‌توانید با کمک به KFF، یک سازمان خیریه غیرانتفاعی که با Kaiser Permanente مرتبط نیست، از KHN حمایت کنید.

روی دکمه زیر کلیک کنید تا به صفحه کمک مالی KFF بروید که اطلاعات بیشتر و سوالات متداول را ارائه می دهد. متشکرم!