ارل وسکس با برگزاری مسابقه تنیس روی میز، مرکز ورزشی را در مدرسه وست اند افتتاح کرد


ارل وسکس که آخرین بار در اکتبر 2014 برای رونمایی از مجسمه ترمیم شده ژنرال گوردون بر روی شتر از مدرسه بازدید کرد، همچنین زمانی را با بخشداران سلامت دانش‌آموزان و کمک‌های اولیه بهداشت روان گذراند و نحوه مراقبت کارکنان شبان از این مدرسه را آموخت. دانشجویان شبانه روزی به ویژه آنهایی که خانواده آنها در نیروهای مسلح هستند.