واکنش هواداران سلتیک: “گل های عالی” و “یک عملکرد خوب خانگی دیگر”


واکنش شما را به پیروزی 4-0 سلتیک در خانه سنت میرن در چهارشنبه شب جویا شدیم.

این چیزی است که شما گفتید:

اندی: یک عملکرد خوب دیگر در خانه از سلتیک. کوبایاشی خوب و بدشانس به نظر می رسید که در اولین بازی گلزنی نکرد. پایان بسیار منظمی از کیوگو با لوب و من مطمئن هستم که تغییراتی برای شاداب کردن تیم مقابل مورتون ایجاد خواهد شد.

جیمز: سلتیک در ادامه بازی خیلی خوب به نظر می رسید و چند گل عالی برای تیم به ثمر رساند. سنت میرن یک طلسم 10 دقیقه ای خوب داشت اما در کل سلتیک برنده شایسته ای بود.