آخرین مطالب

، ، سازندگان واکسن کووید-19 کار بر روی واکسن‌های سفارشی Omicron را آغاز کردند.


سازندگان واکسن کووید-19 کار بر روی واکسن های سفارشی Omicron را آغاز کردندبه گفته این شرکت‌ها، BioNTech، Moderna و Johnson & Johnson در حال کار بر روی واکسن‌هایی هستند که به طور خاص Omicron را هدف قرار می‌دهند تا در صورتی که واکسن‌های موجود آنها در برابر نوع جدید کروناویروس مؤثر نباشد.

ظهور این نوع واکنش جهانی شدیدی را به دنبال داشته است زیرا کشورها نگران هستند که حتی در جمعیت های واکسینه شده به سرعت گسترش یابد و محدودیت های سفر و محدودیت های دیگر را اعمال کنند.

BioNTech SE گفت که کار روی واکسنی متناسب با Omicron را به همراه شریک Pfizer آغاز کرده است.

در همین حال، استفان بانسل، مدیر اجرایی شرکت مدرنا گفت که ممکن است ماه ها طول بکشد تا ارسال چنین واکسنی آغاز شود.

بانسل گفت که اثربخشی واکسن‌های کووید-19 موجود در برابر نوع آن در حال حاضر مشخص نیست، و افزود که باید در حدود دو هفته آینده شفافیت بیشتری وجود داشته باشد.

جانسون اند جانسون همچنین در حال ارزیابی اثربخشی واکسن کووید-19 خود علیه Omicron است، در حالی که به دنبال واکسنی خاص برای نوع آن است.

Mathai Mammen، رئیس جهانی تحقیقات واحد دارویی J&J گفت: “ما کار برای طراحی و توسعه واکسن جدید علیه Omicron را آغاز کرده‌ایم و در صورت نیاز به سرعت آن را به مطالعات بالینی خواهیم رساند.”

یک کارشناس ارشد بیماری های عفونی آفریقای جنوبی گفت که به نظر می رسد Omicron نسبت به انواع قبلی، از جمله به افرادی که از واکسیناسیون یا عفونت قبلی مصونیت دارند، بیشتر قابل انتقال است.

(گزارش توسط ماناس میشرا در بنگالورو؛ ویرایش توسط سرایاج کالوویلا)