بحران NHS بریتانیا می تواند کل کشور را ببلعد


برای 8000 نفری که از فیبروز کیستیک در بریتانیا رنج می برند، کافتریو یک داروی معجزه آسا است. برای سرویس بهداشتی ملی که با کمبود نقدینگی مواجه است، این یک پیش بینی آینده ای غیرقابل دسترس است.

کافتریو با هزینه 100000 پوندی (123000 دلار) در سال برای هر بیمار، می تواند صدها میلیون پوند به صورتحساب سالانه 180 میلیارد پوندی NHS اضافه کند، یک بدهی جدید حتی در شرایطی که این سرویس برای مدیریت بدترین بحران زمستانی خود تلاش می کند. مرگ و میر بیش از حد در حال افزایش است، انتظار آمبولانس ها به بالاترین حد خود رسیده است، بیماران ساعت ها روی چرخ دستی ها دراز می کشند و کارکنان پر استرس اعتصاب بیش از حقوق و شرایط