ریاست گروه 20 هند | KU در میان 15 موسسه در کشور میزبان رویدادهای جوانان 20 است


سرینگر: با بر عهده گرفتن ریاست هند بر گروه کشورهای گروه 20، دانشگاه کشمیر (KU) در میان 15 موسسه آکادمیک برتر در کشور خواهد بود که نماینده کشور در میزبانی رویدادهای معتبر جوانان-20 است.

رویدادهای Y20 در راستای چشم انداز نخست وزیر نارندرا مودی برگزار می شود که از کشور می خواهد تجربیات، آموخته ها و مدل های خود را به عنوان الگوهای ممکن برای دیگران، به ویژه کشورهای در حال توسعه، در دوره ریاست G20 هند ارائه کند.

معاون فرماندار Manoj Sinha که رئیس دانشگاه‌های J&K نیز می‌باشد، خواستار مشارکت فعال مؤسسات آموزشی در نشست G20 که در J&K برگزار می‌شود، شده و از دانشگاه‌ها خواسته تا سمینارها و بحث‌هایی را در مورد کنفرانس G20 برگزار کنند.