بازگشت به مدرسه: آیا فعالیت های فوق برنامه ارزش هزینه و دردسر دارد؟


از اسکیت‌برد و پارکور گرفته تا کلاس‌های اسکیت و آشپزی، اکنون انتخابی بی‌پایان از فعالیت‌های فوق برنامه وجود دارد. ویدئو / NZ Herald

با شروع مدرسه از هفته آینده، زمان آن است که والدین و بچه ها سازماندهی شوند – و این قاصد اینجا برای کمک است امروز، آدام ری به فعالیت های بعد از مدرسه نگاه می کند.

وقتی رید لسینگ پنج ساله مدرسه را شروع می کند

تبلیغات

با NZME تبلیغ کنید.

تبلیغات

با NZME تبلیغ کنید.