انتفاع در اعتراض گسترده مراقبت های بهداشتی مادرید مورد انتقاد قرار گرفت


معاملات HBI + بینش / منابع انسانی، فرهنگ و آموزش

مارتین دی بنیتو گلنر
16 فوریه 2023

صدها هزار نفر روز یکشنبه 12 فوریه در تظاهراتی در مادرید علیه مدیریت سیستم مراقبت بهداشتی توسط دولت منطقه ای شرکت کردند.