آخرین مطالب

تعامل پروتئین باعث التهاب در مغز می شود —


همانطور که یک سیستم امنیتی خانه می تواند صاحب خانه را از حضور یک مزاحم آگاه کند، پروتئینی به نام پروتئین باندینگ پلی گلوتامین-1 (PQBP1) که در سلول های مغز یافت می شود، می تواند بدن را از وجود ویروس های “مخالف” مانند ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) آگاه کند. ). اکنون محققان ژاپنی نقش PQBP1 در تشخیص پروتئین های ناکارآمد مرتبط با اختلالات عصبی را روشن کرده اند.

در مطالعه جدیدی که در ارتباطات طبیعتمحققان دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو (TMDU) نقش گیرنده درون سلولی PQBP1 را در پاسخ به Tau، پروتئینی که عمدتاً در نورون‌ها یافت می‌شود و نقش کلیدی در پیشرفت اختلالات عصبی مانند بیماری آلزایمر ایفا می‌کند، نشان داده‌اند.

قبلا نشان داده شده بود که PQBP1 DNA HIV را حس کرده و به آن متصل می کند و یک مسیر ایمنی به نام مسیر cGAS-STING را برای شروع یک پاسخ التهابی ایجاد می کند. در حالی که نشان داده شده است که PQBP1 با پروتئین های ناکارآمد مانند آنهایی که در بیماری هانتینگتون اختلال عصبی دخیل هستند، تعامل دارد، نقش خاص PQBP1 در پاسخ های التهابی نورودژنراتیو نامشخص بود. برای درک بهتر این رابطه، محققان TMDU تصمیم گرفتند ماهیت تعامل بین PQBP1 و Tau را روشن کنند.

هیتوشی اوکازاوا، نویسنده ارشد این مطالعه، می‌گوید: «با مشخص کردن رابطه بین PQBP1 و Tau، ما توانستیم مکانیسم التهاب در مغز را که هم در عفونت‌های ویروسی و هم در بیماری‌های نورودژنراتیو عمل می‌کند، روشن کنیم.»

محققان آنالیزهای آزمایشگاهی را با استفاده از میکروگلیا انجام دادند که سلول‌های ایمنی بیان‌کننده PQBP1 هستند که در مغز یافت می‌شوند تا نشان دهند که Tau با PQBP1 تعامل دارد و این تعامل از طریق فعال‌سازی مسیر cGAS-STING باعث ایجاد پاسخ ایمنی می‌شود. مطالعه آنها نشان داد که مسیر PQBP1-cGAS-STING به موازات مسیر با واسطه TREM2 عمل می کند، که جهش آن از نظر ژنتیکی با بیماری آلزایمر مرتبط است.

آنها در ادامه از مدل موشی استفاده کردند که در آن PQBP1 به طور مشروط در میکروگلیا غیرفعال شد تا نشان دهد که بیان PQBP1 برای پاسخ التهابی ناشی از تاو در داخل بدن ضروری است.

اوکازاوا می گوید: «ما خوشحالیم که غیرفعال کردن PQBP1 در میکروگلیا در مدل موش باعث کاهش التهاب مغز در پاسخ به تزریق تاو به مغز شد.

این تیم همچنین دریافت که جهش در مناطق اتصال PQBP1 Tau باعث کاهش التهاب در مغز در پاسخ به تزریق تاو شد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که PQBP1 ممکن است یک هدف بالقوه برای توسعه درمان‌ها برای درمان بیماری‌های نورودژنراتیو با واسطه تاو باشد.

منبع داستان:

مواد ارائه شده توسط دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو. توجه: محتوا ممکن است برای سبک و طول ویرایش شود.