هند در سازمان ملل، اخبار بهداشت،


هند در سازمان ملل: بهبود پایدار از همه‌گیری COVID-19 باید با واکسن‌ها آغاز شودنیویورک: هند در سازمان ملل با تاکید بر اینکه پس از ظهور نوع Omicron، هند فوراً حمایتی از جمله تهیه واکسن های ساخته شده برای کشورهای آسیب دیده در آفریقا ارائه کرده است، هند در سازمان ملل گفت که بهبود پایدار از همه گیری باید با واکسن ها آغاز شود.

نماینده دائم هند در TS Tirumurti در طول این مدت گفت: «به دنبال ظهور نوع Omicron، هند بلافاصله از کشورهای آسیب‌دیده در آفریقا حمایت کرد، از جمله با تهیه واکسن‌های ساخت هند، داروهای حیاتی ضروری و تجهیزات پزشکی. نشست مشترک PBC-ECOSOC در مورد “ترویج صلح پایدار و توسعه پایدار در زمینه بهبود از همه گیری COVID-19”.

وی افزود: «اگر نیاز به بهبودی پایدار از همه‌گیری داریم، باید با واکسن شروع کنیم.»

سفیر با تاکید بر افزایش ظرفیت تولید واکسن، گفت که باز نگه داشتن زنجیره تامین جهانی مواد خام ضروری است.

تیرومورتی همچنین بر فناوری دیجیتال انسان محور و شهروند پسند تأکید کرد و گفت که این فناوری ها باید با تمرکز ویژه بر زنان و جوانان ترویج شوند.

تمرکز او بر روی واکسن‌ها در زمانی است که موارد COVID-19 دوباره در بسیاری از نقاط جهان به دلیل نوع جدید ویروس کرونا Omicron افزایش یافته است، که WHO گفته است که می‌تواند علت افزایش عفونت‌ها و بستری شدن در بیمارستان در آینده نزدیک باشد.