آخرین مطالب

3 نوجوانی که برای کمک به دیگران در طول بیماری همه گیر قدم برداشتند3 نوجوانی که برای کمک به دیگران در طول بیماری همه گیر قدم برداشتند

این سه نوجوان در طول همه‌گیری کووید-19 با تحویل غذا، کمک به سالمندان با فناوری و ارائه فیلترهای هوای خانگی به دیگران کمک کرده‌اند.