آخرین مطالب

رئیس سازمان جهانی بهداشت نسبت به صحبت درباره “پایان بازی” در همه گیری هشدار دادتدروس مجموعه‌ای از دستاوردها و نگرانی‌ها را در زمینه سلامت جهانی درباره موضوعاتی مانند کاهش مصرف دخانیات، مبارزه با مقاومت در برابر درمان‌های ضد میکروبی و خطرات تغییرات آب و هوایی بر سلامت انسان مطرح کرد. اما او گفت: «پایان دادن به مرحله حاد همه‌گیری باید اولویت جمعی ما باقی بماند».