آخرین مطالب

مطالعه جدید در mBio رویکرد جدیدی را برای حمله به ویروس های هرپس نشان می دهد –


مطالعه جدیدی که این هفته در mBioژورنال با دسترسی آزاد انجمن میکروبیولوژی آمریکا، در را به روی رویکرد جدیدی برای حمله به هرپس ویروس ها باز کرده است. این مطالعه نشان داد که هدف قرار دادن 2 آنزیم وابسته به یون فلزی ویروس های هرپس انسانی با 2 ترکیب AK-157 و AK-166 می تواند از تکثیر ویروس جلوگیری کند. این یافته فرصت های جدیدی را برای توسعه عوامل در برابر هرپس ویروس ها فراهم می کند.

بسیاری از مردم ویروس‌های هرپس سیمپلکس را می‌شناسند، اما در واقع خانواده‌ای متشکل از 9 ویروس هرپس مختلف از جمله سیتومگالوویروس (CMV) وجود دارد که برای افراد دارای نقص ایمنی، افرادی که پیوند می‌گیرند و بیماران شیمی‌درمانی مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. ما به عوامل درمانی بهتری نیاز داریم. یکی از نویسندگان این مطالعه، دکتر دنیس رایت، استاد شیمی دارویی در دانشکده داروسازی دانشگاه کانکتیکات، گفت که می توان از آن در این جمعیت های بسیار آسیب پذیر استفاده کرد. “در حال حاضر، عوامل درمانی که در خارج وجود دارند، از نظر توانایی در درمان همه ویروس ها بسیار موثر نیستند، و بسیاری از آنها دارای سمیت قابل توجهی با دوز محدود کننده و عوارض جانبی مرتبط هستند.”

رایت گفت: در حالت ایده‌آل، 1 دارویی وجود دارد که از فعال شدن مجدد هر 9 ویروس هرپس جلوگیری می‌کند. دکتر ساندرا کی. ولر، نویسنده همکار، استاد برجسته زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک در دانشکده پزشکی دانشگاه کانکتیکات، اهدافی را شناسایی کرد که این امکان را فراهم می‌کردند. او آنزیم‌های ویروس هرپس را شناسایی کرد که برای تکثیر هرپس ویروس به ۲ منیزیم نیاز دارند. ولر گفت: “اکثر تلاش‌ها برای کشف دارو علیه ویروس‌های هرپس بر آنالوگ‌های نوکلئوزیدی متمرکز شده‌اند که DNA پلیمرازهای ویروسی را هدف قرار می‌دهند. ما در حال دنبال کردن استراتژی مبتنی بر هدف قرار دادن آنزیم‌های ویروسی وابسته به دو یون فلز هستیم.”

در مطالعات لوله آزمایش، محققان توانایی گروهی از ترکیبات را برای مهار 2 آنزیم خاص وابسته به یون فلز و همچنین تکثیر ویروس هرپس آزمایش کردند. پانل ترکیبات آزمایش شده شامل مهارکننده های اینتگراز HIV، عامل ضد آنفلوانزا بالوکساویر، 3 محصول طبیعی که قبلا نشان داده شده بود که فعالیت ضد ویروس هرپس سیمپلکس (HSV) را نشان می دهند و دو 8-هیدروکسی کینولون، AK-157 و AK-166 بود.

در حالی که گزارش شده است که مهارکننده‌های اینتگراز HIV از تکثیر ویروس‌های هرپس جلوگیری می‌کنند، محققان دریافتند که مهارکننده‌های اینتگراز فعالیت کلی ضعیف ضد HSV-1 را نشان می‌دهند. با این حال، محققان دریافتند که 8-hydroxyquinolones فعالیت ضد ویروسی قوی علیه HSV-1 و CMV نشان می‌دهند و می‌توانند 1 یا بیشتر از 2 آنزیم وابسته به یون فلز را مهار کنند. این امر امکان توسعه بالقوه عوامل هدف گیری دوگانه را در برابر هرپس ویروس ها باز می کند.

منبع داستان:

مواد ارائه شده توسط انجمن میکروبیولوژی آمریکا. توجه: محتوا ممکن است برای سبک و طول ویرایش شود.