[ad_1]

Health Canada واکسن کووید-19 مدرنا (همچنین با نام Spikevax شناخته می‌شود) را برای استفاده به عنوان یک واکسن تقویتی مجاز کرده است.

در اوایل هفته، این بخش واکسن Pfizer-BioNTech (Comirnaty) را برای استفاده به عنوان یک تقویت کننده تایید کرد.

بهداشت کانادا در یک انتشار خبری در روز جمعه اعلام کرد واکسن تقویت کننده مدرنا نصف دوز خواهد بود.

این با تقویت کننده فایزر که یک دوز کامل است متفاوت است.

در بیانیه خبری آمده است: واکسن تقویت کننده COVID-19 دوز اضافی از واکسن است که پس از تکمیل سری واکسن های اولیه تجویز می شود.

واکسن تقویت کننده برای کمک به افراد در حفظ محافظت خود در برابر COVID-19 در طول زمان طراحی شده است.

بیشتر در راه است

[ad_2]